Cryogenics a LNG

Mae LNG (nwy naturiol hylifedig) yn nwy naturiol sy'n cael ei oeri i -260 ° Fahrenheit nes iddo ddod yn hylif ac yna ei storio ar bwysedd atmosfferig yn y bôn. Trosi nwy naturiol i LNG, proses sy'n lleihau ei gyfaint tua 600 gwaith. Mae LNG yn ynni diogel, glân ac effeithlon sy'n cael ei ddefnyddio ledled y byd i leihau allyriadau carbon deuocsid

Mae NEWSWAY yn cynnig ystod lawn o ddatrysiad falfiau Cryogenig a Nwy ar gyfer y gadwyn LNG gan gynnwys cronfeydd nwy i fyny'r afon, gweithfeydd hylifedd, tanciau storio LNG, cludwyr LNG ac ail-ddilysu. Oherwydd y cyflwr gweithio difrifol, dylai'r falfiau fod â dyluniad gyda choesyn estyniad, bonet wedi'i bolltio, tân yn ddiogel, coesyn gwrth-sefydlog a phrawf chwythu allan.

Datrysiadau Falf Cyflawn

Trenau LNG, terfynellau, a chludwyr

Heliwm hylifedig, hydrogen, ocsigen

Ceisiadau gor-ddargludedd

Awyrofod

Adweithyddion ymasiad Tokamak

Prif gynhyrchion:

Falfiau cryogenig

Falfiau tymer isel

Falf y giât

Falf Globe

Falf Pêl