Diwydiannau a Phapur Mwydion

Mae diwydiannau mwydion a Phapur wedi'i rannu'n ddwy ran: pwlio a gwneud papur. Mae'r broses pulping yn broses lle mae deunydd sy'n llawn ffibr fel deunydd yn destun paratoi, coginio, golchi, cannu, ac ati i ffurfio mwydion y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwneud papur. Yn y broses gwneud papur, mae'r slyri a anfonir o'r adran pwlio yn destun proses o gymysgu, llifo, gwasgu, sychu, torchi, ac ati i gynhyrchu papur gorffenedig. Ymhellach, mae'r uned adfer alcali yn adfer yr hylif alcali yn y gwirod du sy'n cael ei ollwng ar ôl y pwlio i'w ailddefnyddio. Mae'r adran trin dŵr gwastraff yn trin y dŵr gwastraff ar ôl gwneud papur i fodloni'r safonau allyriadau cenedlaethol perthnasol. Mae gwahanol brosesau'r cynhyrchiad papur uchod yn anhepgor i reoli'r falf reoleiddio.

Offer a falf NEWSWAY ar gyfer diwydiannau Pulp a Phapur

Gorsaf puro dŵr: falf glöyn byw diamedr mawr a falf giât

Gweithdy pwlio: falf mwydion (falf giât cyllell)

Siop bapur: falf mwydion (falf giât cyllell) a falf glôb

Gweithdy adfer alcali: falf glôb a falf bêl

Offer cemegol: rheoleiddio falfiau rheoli a falfiau pêl

Triniaeth garthffosiaeth: falf glôb, falf glöyn byw, falf giât

Gorsaf bŵer thermol: falf stopio